Skip to Content

post-bottom-line

Regulus napájaný zdola centrálne

Vyhrievacie telesá so spodným napájaním, v ktorom prípojka je umiestnená presne v osovej priamke vyhrievacieho telesa.
Výška a dĺžka je analogická ako vo vyrábaných doteraz vyhrievacích telesách typ RD.
Vybavené pevnou prípojkou s vnútorným závitom ˝ ”, rozchod (vzdialenosť) 50 mm. Odporúčaná prípojka k inštalácii: uzavierací ventil dvojitý uhlový. Na rozdiel od typu RD nová rada typov nemá zabudovaný termoregulačný ventil.
Takýto systém umožňuje vybudovanie prístupu pod vyhrievacie telesá napr. v osovej priamke okna s možnosťou namontovania k takémuto prístupu vyhrievacieho telesa RDC ľubovoľnej veľkosti.
Takýto prístup je teda univerzálny, v značnej miere uľahčuje logistiku staveniska.
Pracovník, ktorý ukladá napájanie a (alebo) robí výlevku musí jedine umiestniť prístup osovo (v osovej priamke)!

post-bottom-line

Vysoké vyhrievacie telesá

Istotne nie všetci vedia, že máme možnosť vyrábať vyhrievacie telesá vyššie než 60 cm tj. o výške do 108 cm, tak napájaných zboku ako aj napájaných zdola. Maximálna šírka týchto telies je 140 cm.
Môžu byť použité v predsieňach, v záveterných priestoroch, v úzkych pilieroch ako aj na „slepých“ priečkach, schodištiach atp.
Tieto vyhrievacie telesá nemáme v bežnom výrobnom programe, ale vyrábame ich priebežne na konkrétne objednávky.
Čakacia doba – ako každá dodávka !!!- to znamená neodkladne.

post-bottom-line

Nový pohľad na systém ústredného kúrenia

Bufor – Regulus – Bufor.
Nový pohľad na systém ústredného kúrenia.

V rodinných domoch v súčasných výhrevných systémoch sa čoraz častejšie objavujú kotly na pevné palivo. Pre spoluprácu s nimi sa podľa zvyku montuje vyhrievacie telesá o veľkej hmotnosti samotných telies + veľkej hmotnosti vody v nich obsiahnutej. Takýto systém sa zdá bezpečnejší pre ťažko zvládnuteľné výkyvy v dodávke energie v kotloch na pevné palivo.
Toto je zbytočné poisťovanie sa a predo všetkých rozhadzovanie vytvorenej energie !
Prevádzka systému s vyhrievacími telesami o vysokej hmotnosti je rozhodne menej ekonomická než prevádzka systému s vyhrievacími telesami s nízkou hmotnosťou, akou sú práve Regulusy.

S uskutočnených prieskumov a výpočtov vyplýva, že optimálny je nasledovný systém:

1/. Kotol na pevné palivo + tlmiaca nádrž (nádrže) – systém o značne premennej celkovej hmotnosti s funkciou vytvárania a akumulovania vytvorenej tepelnej energie.

2/. Koncový tepelný bufor – budova a jej vybavenie akumuluje teplo. Medzi tým sú:

3/. Rýchle vyhrievacie telesá o nízkej celkovej hmotnosti – regulusy - odoberajú optimálne množstvo tepla z prvého systému a toto teplo dávkujú v závislosti od potrieb miestností tj. v súlade s ich tepelnou bilanciou.

Regulusy, na rozdiel od systému vyhrievacích telies s vysokou hmotnosťou, rozhodne rýchlejšie a s menším začiatočným výdajom energie dosahujú svoj plný nominálny výkon a preto rýchlejšie zahajujú svoju efektívnu prácu. Pri vhodnej konštrukcii kotla možno ešte dodatočne značne urýchliť vyhrievací efekt. Po docielení teploty, akú si želá užívateľ, (termostaty, snímače teploty) telesá tak isto rýchlo prestávajú hriať – bez zbytočnej inercie.

Prebytok tepla je uskladnený v dobre izolovaných nádržiach vody, ktoré ohrievajú CWU a  v prípade potreby ďalej precízne dávkujú na vyhrievacie účely. A preto je veľmi dôležité, aby strata tepla z nádrže bola čo najmenšia a stratené teplo aby ostalo v budove.

Aká veľká má byť nádrž? Od 200 do 1000 a aj viac litrov.
Napr. v Škandinávii sa montuje často dve nádrže po 1500 litrov objemu každá !!!
Objem nádrže závisí od druhu kotla a kalorickosti používaného paliva, od počtu osôb bývajúcich v dome a od ich návykov atp.

Čím viac je rozvetvený vyhrievací systém, tým viac sú viditeľné pozitívne ekonomické dôsledky použitia regulusov – vyhrievacích telies o malej celkovej hmotnosti.
Príklad:
1/. Inštalácia zložená z 50 vyhrievacích telies Regulus
Hmotnosť systému = vyhrievacie telesá – 350 kg, hmotnosť vody – 35 kg, celkom = 385 kg
2/. Inštalácia zložená z 50 panelových vyhrievacích telies s takým istým výkonom:
Hmotnosť systému= vyhrievacie telesá – 2165 kg, hmotnosť vody – 345 kg,
celkom = 2510 kg
3/. Inštalácia zložená z 50 rebrových vyhrievacích telies – starého typu
Hmotnosť systému= vyhrievacie telesá – 3750 kg, hmotnosť vody – 1000 kg,
celkom = 4750 kg

Aký je to veľký rozdiel v tepelnej zotrvačnosti v jednotlivých typoch inštalácii? Porovnávame v tom istom objekte! Neudivujú nás na široko pootvárané okná cez zimou a skoro na jar v  mnohých úradoch a inštitúciách v prípade čo i len ľahkého oteplenia vonku.
Je to veľká tepelná zotrvačnosť.

Precíznosť prinášajúca tepelný komfort 24 hodín denne a vysoká ekonomickosť práce je črtou systému s vyhrievacími telesami o nízkej hmotnosti.

post-bottom-line
Syndikovať obsah